Kruso Logo
Contacteer ons

Maastricht University

Digitaliseren van het onderzoek naar levensvaardigheden van studenten met intuïtieve app.

Onze samenwerking met de Universiteit Maastricht heeft geleid tot de creatie van een innovatieve app die de uitdagingen aanpakt waarmee Nederlandse jongeren kampen bij het behouden van een goede geestelijke gezondheid.

Deze app betrekt niet alleen studenten, maar verhoogt ook hun veerkracht, levensvaardigheden en academisch succes, terwijl het dient als een waardevol onderzoeksinstrument om de inwerkprogramma's voor toekomstige generaties te verbeteren.

Optimaliseren van levensvaardigheden van studenten met data

De overstap naar het universitaire leven, met zijn aanzienlijke academische eisen, nieuwe leermethoden en een breed scala aan nieuwe sociale contacten, kan behoorlijk stressvol zijn en serieuze uitdagingen met zich meebrengen voor jongvolwassenen.

Onze samenwerking met de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht leidde tot een missie om een app te ontwikkelen die studenten niet alleen enthousiast zou maken, maar ook zou dienen als een waardevol onderzoeksinstrument. Deze onderneming is voortgekomen uit de visie om de veerkracht van studenten te versterken en hun vermogen om betekenisvolle verbindingen te smeden, inspelend op de behoefte van studenten om hun academische leven succesvol te beheren, maar ook om te gaan met de complexe en snel veranderende wereld van vandaag.

Het veranderen van het leven van studenten

Het algemene doel van de app was om de levensvaardigheden van studenten te verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot een beter welzijn, verbeterde sociale integratie en hogere academische prestaties.

Via de app hebben studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan leuke en eenvoudige dagelijkse oefeningen die gebaseerd zijn op de principes van improvisatietheater, gericht op het versterken van hun levensvaardigheden. Daarnaast ontvangen ze gepersonaliseerde feedback, waardoor ze hun individuele voortgang en ontwikkeling in de loop van de tijd kunnen monitoren.

We wilden het voor de jonge studenten gemakkelijk maken om met het project te interageren - en dat is ons echt gelukt.

- Annika Nübold, Assistant Professor, Maastricht University

Van data naar actie

Eén ding is het gebruik en de ervaring voor de studenten. Een ander aspect is de mogelijkheid om de door de studenten verstrekte gegevens op een gepseudonimiseerde manier te volgen en te organiseren. De antwoorden van studenten helpen om het werk van de faculteit te verbeteren richting betere introductieprogramma's voor de studenten en biedt het noodzakelijke wetenschappelijke bewijs om dit op een rigoureuze manier te doen.

Innoveren van het onderzoeksproces

Conventionele academische onderzoeksmethoden kunnen soms wat star aanvoelen en vereisen zorgvuldige planning om precieze gegevens te verzamelen.

Echter, wij hebben een verfrissende aanpak geïntroduceerd.

In plaats van te vertrouwen op standaard hulpmiddelen, stimuleert onze intuïtieve app gebruikers om actief deel te nemen aan het onderzoek terwijl ze hun levensvaardigheden verbeteren, beschikbaar op elk moment van de dag.

Het onderzoek werd intuïtiever door de mogelijkheid om pushmeldingen te sturen om de studenten te herinneren aan oefeningen en enquêtes, wat het hele onderzoeksproces simpelweg stroomlijnt.

- Annika Nübold, Assistant Professor, Maastricht University

+250 gebruikers in 1 week

De app heeft met succes veel studenten weten te boeien, die nu actief deelnemen aan de enquête en gebruik maken van de applicatie.

Met als doel de levensvaardigheden van binnenkomende eerstejaarsstudenten van de faculteit positief te beïnvloeden, was ons doel om zoveel mogelijk van de aanvankelijk beoogde 400 studenten in te schrijven bij de start van het project.

Om dit te bereiken werd er een beloningssysteem geïmplementeerd waarbij studenten extra studiepunten verdienen na het voltooien van alle vijf de enquêtes. Gecombineerd met de gebruiksvriendelijke app, zagen we een aanzienlijke toename van deelname, van slechts 100 deelnemers in het voorgaande jaar tot 260 deelnemers binnen de eerste week na introductie van de app.

Wilt u meer weten?

U bent altijd meer dan welkom om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Mahdi Fanidisfani

maf@kruso.nl

Ontmoet het team

  • Algemeen Directeur Amsterdam

    Mahdi
    Fanidisfani

  • Director Digital Transformation

    Anouk
    Maat