Kruso Logo
Contacteer ons

Triumph Motorcycles

Introductie van een nieuw wereldwijd handelsplatform voor toonaangevende motorfietsen.

Triumph Motorcycles is een toonaangevend wereldberoemd merk voor motorfietsen, bekend bij bijna iedereen over de hele wereld. Al meer dan 120 jaar vertegenwoordigt Triumph Motorcycles het toppunt van Groot-Brits design en engineering met een van 's werelds meest opwindende motorfietsverhalen.

De digitale uitdaging voor toekomstige groei

Digitaal als drijvende kracht voor toekomstige groei en de beste klantbeleving speelt een centrale rol in Triumph's toekomstige bedrijfsstrategie.

Om in de toekomst nog meer verbeterde zakelijke mogelijkheden te kunnen leveren, stond Triumph's digitale team op een kruispunt wat betreft de algehele platformstrategie. Zou het verstandig zijn om verder te investeren in het upgraden en optimaliseren van de huidige stack om jaren van bedrijfslogica die in de loop der tijd is opgebouwd te behouden, of zou er een alternatief pad kunnen zijn in een herplatforming?

In het late voorjaar van 2022 benaderde Triumph Motorcycles Kruso voor advies over welke weg te kiezen. Dit was het startpunt van onze samenwerking.

Verfijning van de Digitale Platformstrategie

In het initiële project doken we diep in Triumph's digitale strategie, terwijl we tegelijkertijd een actueel beeld schetsten van de huidige technologiestack en de digitale infrastructuur eromheen. Gewapend met deze inzichten evalueerden we de kosten/baten van het upgraden en moderniseren van het bestaande platform en niet in de laatste plaats formuleerden we een alternatieve strategische routekaart die een volledige systeemherziening inhield.

We bevalen aan dat een herplatforming gefaseerd zou worden uitgevoerd, waardoor Triumph alle complexe bedrijfslogica van de huidige verouderde systemen kon behouden, terwijl men zich zou losmaken van de monolithische systeemarchitectuur. Na verloop van tijd zouden we de huidige bedrijfslogica geleidelijk overzetten naar de nieuwe technologiestack.

A true compsable commerce solution

De volgende stap was het uitwerken van de nieuwe systeemarchitectuur en het formuleren van algemene bedrijfsvereisten. Dit leidde Triumph naar een uitgebreide SaaS-oplossing, gebaseerd op een samenstelbare, best-of-breed strategie, die systemen en functionaliteiten ontkoppelt. Het omvat de implementatie van een headless frontend met statische sitegeneratie met behulp van edge-gebaseerde hostingtechnologieën om aanzienlijk lagere hostingkosten en supersnelle siteprestaties te waarborgen.

De visie op de toekomstige systeemarchitectuur is gebaseerd op een scheiding tussen Marketing (frontends, omnichannel, apps, contentconsumenten) en IT (bedrijfssystemen, data-eigendom, kritieke infrastructuur), waardoor de twee delen van het systeem in verschillende stappen kunnen evolueren.

Uniform DXC is essentieel in deze benadering en stelt redacteuren in staat om snel van start te gaan met het samenstellen van boeiende en zinvolle eindgebruikerservaringen in de nieuwe frontend met behulp van gegevens uit de bestaande bedrijfskritieke backend-systemen. Terwijl we tegelijkertijd de nieuwe architectuur op de achtergrond opbouwen.

E-book: Scaling businesses with the power of composable commerce

Dive deep into the transformative world of composable commerce with our exclusive E-book "Scaling Businesses with the Power of Composable Commerce" including:

 • The Composable Commerce Migration Guide for B2C by commercetools.

 • The Omnichannel Playbook by commercetools.

 • Case Story: Explore Triumph Motorcycles' successful transition to a new composable commerce platform, expertly developed by Kruso.

Equip yourself with the insights and tools necessary to drive your e-commerce success to new heights. Sign up now to receive your copy!

Get your copy now!

  Allround composable commerce

  Het plan was vastgesteld, de volgende stap was het samenstellen van de juiste technologiestack om de ambitieuze visie te ondersteunen. In de loop van 4 weken hebben we een grondige leveranciersselectie uitgevoerd voor alle belangrijke systemen in het spel, waaronder DAM, PIM, Commerce, DXC en webapp-beheer. Het huidige CMS in gebruik (Sitecore) wordt in de stack bewaard. Na het evalueren van meer dan 20 systemen zijn we geëindigd met een moderne en uitgebreide technologiestack bestaande uit:

  Bouwen van een volgende generatie e-commerce platform

  Met een duidelijke digitale strategie en een nieuwe technologiestack op zijn plaats, was de volgende stap het definiëren van de eerste versie van Triumphs nieuwe e-commerce platform samen met Triumphs digitale team. Het plan is om een MVP te lanceren die alle basisprincipes verbindt, en legt de basis voor Triumphs ambitieuze digitale groeistrategie.

  De routekaart tekent een aanzienlijke evolutie van het platform naar een modern samenstelbaar digitaal ecosysteem, wat zorgt voor een snellere time-to-market, wendbaarheid en lagere kosten voor hosting en schaalvergroting van het platform in de loop van de tijd.

  Want to know more about the case?

  Want to know more about the case or find out how we can help your business?

  We are here for you! Contact our CCO Kenneth Ryle Thorsson.

  kth@kruso.dk

  +45 40 25 66 30