Kruso Logo
Contacteer ons

Digitalisatie bij de overheid

We willen de operaties van de publieke sector stroomlijnen door middel van geavanceerde digitale oplossingen. Met jarenlange ervaring in digitale transformatie begrijpen we de unieke uitdagingen en complexiteiten waarmee publieke instellingen worden geconfronteerd. Daarom is het voor ons nog belangrijker om voorop te lopen in de publieke digitalisering, veranderingen aan te drijven voor een slimmere en meer verbonden samenleving.

We geloven in publieke digitalisering in Denemarken

Denemarken heeft een van de best functionerende publieke sectoren ter wereld. Er zijn maar weinig plaatsen in de wereld waar een betere samenhang bestaat tussen wat overheidsinstellingen en bedrijven leveren en wat burgers en de samenleving vragen.

En deze samenhang kan ongetwijfeld worden toegeschreven aan het feit dat Denemarken het land is met de hoogste mate van digitalisering van openbare diensten in de wereld - gecombineerd met de openheid en transparantie die deel uitmaken van de waarden en normen van de Deense samenleving.

Danish Consumer OmbudsmanThorough re-design

Een essentieel onderdeel van het ondersteunen van een open en transparante samenleving is communicatie en interactie tussen autoriteiten en burgers, en hier zijn digitale oplossingen, webplatforms en zelfbedieningsoplossingen een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks leven van de Denen. Dit komt omdat we begrijpen in welke context de oplossingen gebruikt moeten worden en wat waarde creëert voor onze publieke klanten.

We begrijpen dat een digitaal platform een centraal onderdeel is van het oplossen van een publieke kerntaak. We begrijpen dat publieke bedrijven worden gedreven door een oprecht verlangen om anderen te helpen, en dat dit motief de motivatie is voor alles wat zich dagelijks afspeelt tussen burger en autoriteit of bedrijf en autoriteit.

Inclusie en toegankelijkheid

Het is belangrijk dat digitale platformen van overheidsinstanties zo zijn ontworpen dat ze iedereen omvatten. Alle burgers zijn gelijk en iedereen heeft het recht om in contact te kunnen komen met de autoriteiten. Daarom werken we intensief aan toegankelijkheid en het ontwerpen van service-trajecten die rekening houden met het feit dat niet alle gebruikers hetzelfde zijn en dat er ruimte moet zijn voor iedereen.

Whitepaper: Bureaucracy Meets Innovation

In deze whitepaper is ons doel om u te betrekken bij de overeenkomsten en verschillen die tijdens ons onderzoek zijn ontdekt.

Wij geloven dat het delen van deze inzichten een verbeterd begrip kan bevorderen en deuren kan openen naar effectieve strategieën en oplossingen.

De whitepaper is gebaseerd op gesprekken met:

 • Dansk Producentansvar (DPA / Deense Producentenverantwoordelijkheid) uit Denemarken

 • Staatsportaal eesti.ee afdeling uit Estland

 • IT-consultants voor het ministerie van Economische Zaken in Nederland

Download

  Sorry, we kunnen dit formulier niet tonen. Misschien heb je adblockers ingeschakeld?

  Full-service in de volledige samenwerkingscyclus

  Kruso heeft sinds 1998 de digitalisering van de publieke sector als een strategische zakelijke focus en is vandaag de dag een van de toonaangevende digitale partners voor de publieke sector in Denemarken. Ons scala aan diensten wordt dagelijks getest en verfijnd in reactie op de eisen, verwachtingen en competenties van digitale professionals in de publieke sector in Denemarken.

  SkolevalgE-learningplatform

  Het is volkomen natuurlijk in het format van competitieve outsourcing in publieke digitale samenwerkingen dat oplossingen af en toe van eigenaar veranderen. Kruso volgt de beste praktijken in de markt voor oplossingsoverdrachten, zowel wanneer we overnemen als wanneer we oplossingen overdragen aan andere leveranciers, wat zorgt voor efficiënte economie in de overgangsfase en het minimaliseren van risico's die gepaard gaan met leverancierswisselingen in het algemeen.

  In de dagelijkse operaties vergeten we dat er een klant-leverancierrelatie is. Onze specialisten staan klaar om bij te dragen aan agile ontwikkelingssamenwerkingen met meerdere partijen, op gelijke voet met product- en zakelijke stakeholders en andere specialisten. En wie waar is tewerkgesteld, is secundair. Het gaat erom dat iedereen bereid is verantwoordelijkheid te nemen en waarde te creëren - samen!

  Maastricht UniversityDigitaliseren van levensvaardigheden van studenten

  Goede samenwerking begint met een aanbesteding die aantrekkelijk is voor zoveel mogelijk van de beste leveranciers om deel te nemen aan de taak. Dit zorgt voor positieve concurrentie en zorgt ervoor dat de beste, marktconforme aanbiedingen worden ingediend. We dragen graag - en vaak - input bij aan de marktdialogen van de overheid over digitalisering en doen ons best om de aanbestedingen zo scherp mogelijk te maken.

  Het waarborgen van een hoge kwaliteit in onze aanbestedingsprocessen voor de publieke sector is absoluut essentieel voor onze publieke activiteiten. Succesvolle samenwerking is gebaseerd op de juiste contractuele basis, die op zijn beurt is gebaseerd op een gemeenschappelijk begrip en specificatie van eisen en oplossingen.

  Samenwerking creëert efficiëntie

  De openbare sector wordt getroffen door een voortdurende doorslaggevende eis tot stroomlijning. Die komt vooral van initiatieven die het resultaat zijn van de eisen die worden gesteld in de gemeenschappelijke openbare digitalisatiestrategieën enz. Het gaat om het juiste gebruik van middelen, ervoor zorgen dat burgers zelf dingen kunnen doen en om barrières tussen instantie en burger te verwijderen.

  Kruso creëert digitale platforms die deze processen ondersteunen, operationele kosten verminderen, actief burgerschap creëren en uitnodigen tot een samenwerking tussen instanties en bedrijven.

  De transparante en kwaliteitsgerichte samenwerking

  Kruso zit doorgaans in de leiding van de stuurgroep van klantensamenwerkingen, met een vertegenwoordiger uit de partnergroep van Kruso. In dit programma-georiënteerde managementforum waarborgen we de kwaliteit van de samenwerking via een open dialoog over onder andere:

  • Kwaliteit en KPI's (Key Performance Indicators)

  • Financieel beheer

  • Strategische validatie

  • Vooruitziendheid

  • Besluitvormingsbevoegdheid

  The Danish ParliamentHet Deense parlement

  Gebruikersgerichte, inzichtgestuurde digitalisering

  De oplossingen die we samen met onze publieke klanten creëren, draaien altijd om het centraal stellen van de burger of het bedrijf. Het gaat erom het vertrekpunt en de doelen van de gebruiker te begrijpen, evenals de service-ervaring die fundamenteel moet zijn in de oplossing.

  Daarom gebruiken we methoden zoals Service Design in combinatie met gebruikerstests om oplossingen te definiëren en te valideren tijdens ontwikkelingsprojecten, zodat digitalisering daadwerkelijk aansluit bij de echte behoeften van burgers en bedrijven.

  Samenwerkingen op basis van kosten-batenanalyse

  De publieke sector wordt beïnvloed door een voortdurende, overkoepelende vraag naar efficiëntie. Deze efficiëntie komt grotendeels voort uit initiatieven die voortkomen uit de eisen van gemeenschappelijke digitale strategieën voor de overheid, en het gaat erom de middelen verstandig te gebruiken, digitaal onafhankelijke en zelfredzame burgers te creëren, en barrières tussen autoriteiten en burgers te verwijderen.

  Als een natuurlijk onderdeel van onze klantensamenwerkingen onderhouden we een financiële routekaart waarin aankomende initiatieven vroegtijdig worden aangepakt en geschat, zodat financiële rationalisatie zo vroeg mogelijk kan plaatsvinden en alleen de meest waardecreërende inspanningen worden gerealiseerd.

  Meer weten?

  Als u vragen heeft over hoe wij met de publieke sector werken, neem dan gerust contact met mij op.

  Anders Frey Birkmose

  afb@kruso.dk

  +45 41 95 33 30